Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Værkmester til lager og depot i Storstrøm fængsel

Job på Lolland og Falster

En værkmester er ansat i fængsler og arresthuse og kan være en håndværker med en faglig uddannelse som eksempelvis tømrer, smed eller lignende, men kan også være en ufaglært, der har lyst til at beskæftige de indsatte i værkstederne.

Værkmesteren er daglig arbejdsleder på værkesteder, hvor de indsatte er beskæftiget. Værkmesteren kan også stå for den daglige vedligeholdelse af institutionens bygninger. Mange af de indsatte i fængslerne har ingen uddannelse og har måske ikke særlig mange erfaringer fra arbejdslivet. Værkmesteren skal kunne instruere og vejlede de indsatte, så de lærer at arbejde inden for et bestemt fagligt område. Ligesom det er vigtigt at give de indsatte interesse for og lyst til at arbejde.

Som værkmester skal du indgå i fængslets depot og lager, hvor de indsattes effekter opbevares.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Truckkørsel samt af- og pålæsning af biler
  • Samarbejde om produktionsopgaver for klienter
  • Registrering af effekter
  • Deltage i forefaldende arbejde på lageret
  • Varetage indkøb gennem indkøbsportaler

Vi lægger stor vægt på, at du:

  • Gerne har kendskab til arbejds- og erhvervsuddannelse
  • Er en god menneskekender med empati og forståelse for det enkelte individ
  • Har en naturlig, personlig autoritet, som gør, at du formår at skabe ro og orden
  • Er i stand til...