Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

SSA-elever (Sept 22)

Job på Lolland og Falster

Kan du lide at hjælpe andre, og interesserer du dig for mennesker og sundhed? - Vil du tage en brugbar og praktisk uddannelse på en arbejdsplads med et godt sammenhold? Så kunne du måske være interesseret i at blive vores næste social- og sundhedsassistentelev!

Du bliver uddannet i at kunne planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. medicinadministration, at give sondeernæring, pleje kroniske sår m.m. Arbejdsdagen er meget alsidig og kan indeholde grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære sundhedsvæsen.

I øjeblikket søger Lolland Kommune social- og sundhedsassistentelever til følgende hold:

  • SSA September 22

Dette hold starter mandag d. 19. september 2022, og er for ansøgere med grundforløb 2-baggrund (GF2).

Optagelseskrav
Du skal opfylde et eller flere af nedenstående krav for at søge ind på SSA-uddannelsen:
  • Gennemført eller i gang med grundforløb 2 (GF2), målrettet SSA-uddannelsen samt dokumentation for bestået matematik, min. 9. klasse.

I denne video kan du få et indblik i hverdagen for SSH- og SSA-elever i Lolland Kommune:

Økonomi
Under uddannelsen får du elevløn. Lønsatsen for elevløn er: ca. 13.609,81 kr. pr. mdr. før skat.

Hvis du er fyldt 25 år, har du mulighed for ...