Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Socialrådgivere (2) søges til Fodlænkeafdelingen, Kriminalforsorgen i Frihed Næstved

Job på Sydsjælland

I forbindelse med en udvidelse af fodlænkeordningen opnormeres afdelingen med 2 ekstra stillinger og derfor søger KiF Næstved pr. 1. oktober 2022 – gerne før hvis det er muligt – 2 dygtige og energiske socialrådgivere til faste stillinger i fodlænkeafdelingen – afsoning i hjemmet under elektronisk overvågning.

Arbejdet omfatter:

 • Udarbejdelse af egnethedsvurderinger og sagsbehandling i forbindelse hermed
 • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, bl.a. kommuner, misbrugscentre mv.
 • Iværksættelse af afsoning
 • Kontrol og tilsyn med personer, der afsoner fængselsstraf i eget hjem
 • Motiverende samtaler på bopælen
 • Diverse afgørelser under afsoning
 • Skiftende arbejdstider, herunder vagter uden for normal arbejdstid.

Fodlænkeafdelingen består aktuelt af 15 medarbejdere omfattende socialrådgivere, en fængselsbetjent og administrativt personale. Arbejdet udføres i dette tværfaglige team, hvor der er et tæt samarbejde om alle afsonere.

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialrådgiver
 • er fagligt velfunderet og kan bevare roen i konfliktsituationer
 • har brugt din uddannelse i praksis
 • har indgående erfaring med at arbejde skriftligt, herunder at lave vurderinger
 • kan formulere dig godt såvel mundtligt som skriftligt
 • har flair for og evner sagsbehandling
 • udviser overbl...