Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Distrikt Præstø udvider ledelsen og søger assisterende distriktsleder

Job på Sydsjælland

3 skal blive til 4. Vores velfungerende lederteam på 1 Distriktsleder og nuværende 2
assisterende distriktsledere, søger dig der gerne vil indgå i vores lederteam, og
medvirke til at udvikle og forbedre indsatsen for vores borgere.

Vil du stå sammen med os om at løse kerneopgaven, "Vi hjælper borgeren til at
anvende egne ressourcer og leve et for dem værdigt liv".

Vi er ambitiøse, kompetente og arbejder hele tiden på at styrke vores faglighed. Vi er
ikke bange for at gå nye veje.


Om jobbet
Distriktet består af 2 plejecentre,1 hjemmepleje samt 2 aktivitetscentre. Du skal
fortrinsvis tage dig af ledelsen på det ene plejecenter, vores aktivitetscentre og de
frivillige der er tilknyttet til centrene.

Derudover er der mange opgaver ledelsen er fælles om, da opgaverne i distriktet ofte er komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der er behov for tæt sparring og ledelsesmæssig involvering.

Som assisterende distriktsleder skal du være en tydelig rollemodel, lede, koordinere og
sætte rammen for samarbejde og kompetenceudvikling.

Du har tæt sparring med disponenter, som har ansvaret for planlægning af de
disponerede opgaver, samt den koordinerende sygeplejerske, der er tovholder for det
gode patientforløb.

Vores forventninger til dig:

  • Uddannet sygeplejerske.
  • Gerne ledererfaring...