Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Administrativ medarbejder til Kriminalforsorgen i Frihed, Næstved

Job på Sydsjælland

KiF har ansvaret for tilsyn og kontakt med kriminalforsorgens dømte uden for fængsler og arrester og fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte.

Desuden er det KiF, det udarbejder personundersøgelser af sigtede før deres sag behandles i retten, ligesom KiF deltager i det almindelige kriminalpræventive arbejde i samfundet.

Du vil bliv den 4. medarbejder i det administrative team. Et team der udfører de administrative opgaver der knytter sig til tilsynsopgaven og personundersøgelser i et tæt samarbejde med afdelingens 21 socialrådgivere.

Som en det af det administrative team har man ud over de direkte administrative opgaver også opgaver som kontrol og tæt dialog med samfundstjenestesteder, kontakt til anklagemyndigheden, indkøb af kontorartikler.

Arbejdsopgaver:

 • Journalisering af post
 • Daglig ekspedition af sager, herunder administrativ fuldbyrdelse af domme
 • Sekretærfunktion for afdelingens sagsbehandlere
 • Kontakt til klienter og samarbejdspartnere
 • Telefonpasning
 • Indkøb og kontering

Vi forventer, at du

 • er kontoruddannet
 • er fagligt velfunderet og struktureret
 • har gode samarbejdsevner, er serviceminded og fleksibel
 • har lyst til at arbejde med samfundets udsatte grupper
 • kan formulere dig på højt niveau såvel mundtligt s...