Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog til Specialskolen Lollands Østofteafdeling

Job på Lolland og Falster

Er du god til at skabe relationer? Kan du ydermere arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag? Så har vi jobbet til dig!

Tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre
Som pædagog i specialskolen samarbejder du med lærerne om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelt elev. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i teams af ca. 4-5 lærere og pædagoger, hvor I sammen er ansvarlige for elevernes trivsel, læring og udvikling.

Du skal have lyst til at medvirke i undervisningen og have fokus på elevernes trivsel og udvikling i klasserummet og i hverdagen.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke alene kan skabe udvikling hos eleverne, dette sker bedst i et godt samarbejde mellem familie og skole.

Bedst mulige betingelser for den enkelte elev
På Specialskolens afdeling i Østofte er der ca. 43 indskolings- og mellemtrinselever fordelt på 6 grupper. Specialskolen ligger under folkeskoleloven, og der undervises i alle fag med fokus på dansk, matematik, engelsk og historie.

De elever, der visiteres til Specialskolen, er som oftest elever, der er udfordret fagligt, grundet emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder. Vi arbejder derfor tæt sammen i teams, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægningen og udførelsen af elevernes læring og undervisning.

Vi arbejder ud fra individ...