Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Security Architect til IT

Job i Nordsjælland

Kan du sætte handling bag ordene?
Som IT-sikkerhedsarkitekt i første forsvarslinje er du lige dele teknisk nørd og fagligt fyrtårn. Du forstår at udmønte strategiske initiativer og ny lovgivning i handlingsplaner og konkrete projekter i samråd med vores Corporate Security i anden forsvarslinje. Og så er du proaktiv og holder dig ajour med udviklingen i trusselsbilledet, lovgivning og teknologi.

Sikkerhedsaktiviteterne i ATP har opbakning og bevågenhed helt op på bestyrelsesniveau. Du vil opleve et område i konstant udvikling, hvor du vil bevæge dig mellem alle aspekter af sikkerhed.

I jobbet bliver det bl.a. dig, der:

  • frembringer sikkerhedsløsninger i høj kvalitet ved at udnytte din tekniske viden om tværgående infrastruktur og sikkerhed
  • videreudvikler ATP’s arbejde med Identity and Access Management samt Zero Trust
  • deltager aktivt i beredskabet ved sikkerhedstrusler som fx cyberangreb
  • bidrager til sektionens indre liv fx ved at spotte og implementere automatiseringspotentiale.

Højner du kompetenceniveauet?
Du har en relevant uddannelse inden for IT-området og erfaring fra et job i en organisation, der størrelsesmæssigt minder om ATP.

Som sikkerhedsarkitekt har du en holistisk tilgang til IT-sikkerhed med et bredt kendskab til hovedparten af sikkerhedsdomænerne, så du formår at skabe sammenhænge i indsatserne og kan skabe defense in d...