Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Mangfoldig lærerprofil til Holeby Landsbyordning

Job på Lolland og Falster

Som medarbejder i Holeby Landsbyordning, er du en del af et stærkt fællesskab, hvor muligheden for at være medskaber af udviklings- og meningsskabende initiativer er stor. Vi er bl.a. ved at udvikle et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af personalets faglige baggrunde.

Vi forestiller os, at du er med til at udvikle vores undervisningstilgang. Du bidrager med dine erfaringer om at skabe mangfoldige og inkluderende læringsfællesskaber, eller du kan være nyuddannet og komme med den seneste viden, hvor målet er at omsætte det til praksis.

Vi tror på at forskellen gøres gennem handlinger, hvor du iværksætter tiltag i samarbejde med personalet, hvor vores børn oplever en øget faglig progression og trivsel, som følge deraf. For os er din fagkombination ikke afgørende, men at du er den rigtige kandidat vi søger.

Vi søger en lærer,

  • Der er en stærk relationsleder og tør sprænge rammerne for god varieret undervisning.
  • Der blandt andet baserer sin undervisningsplanlægning med et aktivitets- og co-teachingperspektiv.
  • Der kan arbejde systematisk og metodisk i skoleregi.
  • Der har nemt ved at samarbejde med børn, forældre, kolleger, ledelse, PPR og konsulenter.
  • Der er teoretisk velfunderet og nysgerrig på ny viden og læring – personligt som fagligt.
  • Der oprigtigt tror på, at barnet/eleven gør det bedste han/hun kan i en given situation.
  • Du skal kunne undervise i dansk eller matemat...