Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Støtte- og kontaktpersoner til udsatte borgere i Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

Job på Lolland og Falster

Har du lyst til at arbejde med mennesker, der har det svært, og gøre en forskel? Kan du se et udviklingspotentiale hos borgerne, dig selv og dine omgivelser? Så er du måske vores nye støtte- og kontaktperson!

Lolland Kommunes Center for socialpsykiatri og Rusmiddel søger 2 støtte- og kontaktpersoner (SKP) 37 timer ugentligt.

Om teamet
SKP-korpseter et tilbud i henhold til § 99 i Lov om Social Service, der er rettet mod personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug, hjemløse og personer med særlige sociale problemer, som har svært ved at tage mod støtte, eller som har brug for støtte i en kort periode.

I SKP-teamet har vi et godt samarbejdsmiljø, og vi har en høj faglig viden, som vi er gode til at bruge og dele med hinanden. SKP-teamet består pt af 6 medarbejdere.

Støtte- og kontaktpersonernes opgaver er:

  • At være opsøgende, kontaktskabende og afklarende i forhold til særlig socialt udsatte, med kortvarig kontakt og evt. videregivelse til de mere permanente hjælpeforanstaltninger i kommunen.
  • At der på en anerkendende måde sammen med den enkelte borger skabes tillid og tryghed i forhold til at styrke den enkeltes evne og mulighed for at opbygge og fastholde kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov.
  • At motivere og vejlede den enkelte borger i forhold til at benytte etablerede tilbud, herunder også behandlingstilbud.