Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Socialrådgivere til Kriminalforsorgen i Frihed, KIF Aalborg samt Aalborg Arrest

Job i Aalborg

Er du struktureret, selvstændig og fleksibel med et højt fagligt niveau? Og har du lyst til at blive en del af en dynamisk og tværfaglig institution med fokus på at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet?

Til 2 faste stillinger søges to socialrådgivere til tilsynet i KiF Aalborg, idet den ene stilling også omfatter varetagelse af opgaver i Aalborg Arrest.

Dine opgaver:
Arbejdet i tilsynet omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR, samt handleplaner til brug for tilsynet
  • Tilsynsforløb med klienter, hvilket også indeholder strukturerede MOSAIK-samtaler
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfunds­tjeneste, misbrugsbehandling mv.. Ved kontrol af samfundstjeneste må påregnes opga­ver udenfor normal arbejdstid
  • Samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for foranstaltningssdømte
  • Samarbejde med kommunerne om en koordineret indsats for tilsynsklienterne
  • Udarbejdelse af mini-personundersøgelser samt udtalelser til anklagemyndigheden

Arbejdet i arresten omfatter bl.a.:

  • Afholde forsorgssamtale med nye indsatte
  • Ansøgning om hjælp til huslejebetaling, henstand på gæld, kontingentfritagelse ved A-kasse/fagforening mv.
  • Sikre og understøtte motivationsarbejdet ift. misbrugsbehandling i sama...