Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Initiativrig medarbejder til databeskyttelse og informationssikkerhed i Kriminalforsorgen Sjælland

Job på Midt-og Vestsjælland

Initiativrig medarbejder til databeskyttelse og informationssikkerhed i kriminalforsorgen Sjælland, Områdekontoret i Ringsted

Kan du drive databeskyttelses- og informationssikkerhedsarbejdet i kriminalforsorgen Sjælland, sikre compliance, skabe awareness og rådgive forretningen om blandt andet lovgivning og politikker på databeskyttelsesområdet? Er du samtidig en dygtig formidler og sagsbehandler, som kan bidrage med at udvikle og sikre en professionel ledelsesbetjening og – understøttelse i området? Så er du et godt bud på vores nye DIS-medarbejder i HR og ledelsessekretariatet.

Om stillingen

Du bliver tovholder på områdets DIS-arbejde (databeskyttelse og informationssikkerhed), hvor det er din opgave – i første instans – at afgøre om områdets konkret praksis er i overensstemmelse med vores politikker, retningslinjer og gældende databeskyttelseslovgivning, samt afdække og udforme alternativer, der inden for rammerne, imødekommer og muliggør forretningens ønsker og driftsmæssige behov.

Dit arbejdsområde dækker både fagkontorerne i Områdekontoret og kriminalforsorgen Sjællands matrikler (fængsler, arresthuse, KiF-afdelinger mm). Hertil vil du blive en del af et tværgående netværk med de øvrige DIS-medarbejdere i landet, matriklernes DIS-koordinatorer og DIS-enheden i Direktoratet for kriminalforsorgen. Sidstnævnte fungerer ligeledes som overordnet myndighed, der sammen med dig sikre, at den centrale og decentrale indsats...