Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Patientsikkerhedskoordinator til det specialiserede socialområde

Job på Lolland og Falster

Brænder du for patientsikkerhed, og drømmer du om at bringe din personlighed og dine analytiske kompetencer i spil i et arbejde, der skaber trygge og sikre borgerforløb, og får du energi i at være involveret i processer? Så læs endelig videre!

Din hverdag som vores nye kollega


Som Patientsikkerhedskoordinator bliver du en del af en kultur, hvor vi er fælles om at lære af dét, der går galt. Du taler derfor godt med alle, fra borger til chefniveau, og du er god til at skabe relationer og kontakt, for det er herigennem, du henter vigtigt viden til dit arbejde.

Du analyserer udvalgte og enkeltstående hændelser og samler data, mønstre og tendenser. Din opgave er blandt andet at undersøge og afdække risikable sundhedsfaglige og organisatoriske arbejdsgange samt udpege og kommunikere fund, hvor der er behov for forbedringstiltag til organisationens forskellige ledelsesniveauer.

Opgaven bliver ligeledes at koordinere tiltag, der vedrører forbedringer. Herunder monitorerer du tiltagenes effekt og formidler ny viden ud i organisationen. Du får en central rolle som risikomanager, hvor du skal behandle utilsigtede hændelser samt er ansvarlig for, at hændelser afsluttes rettidigt og er korrekt anonymiseret. Du skal være opdateret på lovgivning og ændringer i UTH basen samt sikre at ændringer implementeres lokalt.

Vores forventninger til dig er, at du:


  • Har en sundhedsfaglig uddannelse med relevant videregående ...