Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

2 sundhedsfaglige eller pædagogfaglige medarbejdere til Botilbud Bellisvej

Job på Lolland og Falster

Har du lyst til at få udfordringer, arbejde neuropædagogisk i et tværfagligt team med mennesker, der har fysiske handicaps eller er hjerneskadede, så er et arbejde på Bellisvej måske noget for dig.

Hvem er vi?


Bellisvej er et længerevarende botilbud. Borgerne har, på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling.

På Bellisvej arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, det vil sige, at vi bruger vores viden om hjernen og dens funktion til at forstå borgernes behov og til at håndtere borgernes udfordringer og vanskeligheder. Derudover tilbyder vi specialpleje og sansestimulering. Vores formål er at skabe positive hverdagsrutiner således, at borgeren oplever så meget succes og livskvalitet som muligt.

Grundet stigende krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed og borgernes ændrede funktionsniveau og behov, har vi på Bellisvej et stigende behov for sundhedsfagligt personale, f.eks. SSA-ere, med forståelse for vores neuropædagogiske tilgang.

Bellisvej er organisatorisk tilknyttet Center for Socialpsykiatri, Rusmiddel og Neuropædagogisk Indsats i Social- og Arbejdsmarkedssektoren. På Bellisvej er vi et tværfaglig team på 20 medarbejdere. Vi er en organisation med højt til loftet og korte kommandoveje.

Jobbet:


Vi har 1 stilling i blandende vagter (dag...