Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Seniorspecialist til Alternativer i Wealth Development - København

Job i København

Vil du drive Nykredits Alternative investeringer til nye højder inden for et områder med stort fokus, øget efterspørgsel og komplekse krav til værdiansættelseprocessen, så er du måske vores nye chef/seniorspecialist til teamet Alternatives i Wealth Development.

Opgaver og ansvar
Som chef/seniorspecialist i Alternatives får du en central rolle i at varetage den daglige håndtering af såvel interne som eksterne investeringer i alternative produkter, herunder håndtering af kapitalkald, distributioner og løbende værdiansættelse af mange forskellige illikvide aktivtyper. Dit fokus vil yderligere være på udvikling og løbende validering af cashflow, benchmark og værdiansættelsesmodeller til løbende værdireguleringer.

Som chef/seniorspecialist i Alternatives bliver du bl.a. ansvarlig for:

  • validering og modellering af benchmark og værdiansættelsesmodeller
  • løbende analyse af illikvide investeringer samt back-test
  • udarbejdelse af materiale til risiko og værdiansættelseskomite
  • styrkelse og optimering af de operationelle setup.

Skarp økonom med finansiel forståelse
Du har en relevant videregående økonomisk eller finansiel uddannelse på kandidatniveau fx cand.merc, cand.polit, cand.oecon, cand.fir og har erfaring fra en lignende stilling eller måske revisionserfaring, hvor regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse af instrumenter har været en del af din daglig...