Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog til Udeskolen

Job på Lolland og Falster

Er du god til at skabe relationer? Kan du ydermere arbejde struktureret og skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag, så har vi jobbet til dig!
Specialskolen Lolland søger en pædagog til Udeskolen, der er glad for udelivet, bevægelse og naturen året rundt.

Tæt samarbejde med lærere, pædagoger og forældre


Som pædagog i Udeskolen samarbejder du med lærerne om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelte elev. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kolleger i et team, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægningen af strukturen og udførelsen af undervisningen. Vi ser elevernes trivsel i skolen som værende en af de bedste forudsætninger for læring i dagligdagen.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke kan skabe udvikling hos eleverne alene. Dette sker bedst i et godt samarbejde mellem familie og skole.

I Specialskolens Udeskole er der pt. 14 skønne mellemtrins-elever. De er samlet i en klasse, men er opdelt på forskellige mindre undervisningshold. Specialskolen ligger under folkeskoleloven, og der undervises i alle fag - med fokus på dansk, matematik, engelsk, historie, naturfag og bevægelsesfag. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs motivation, ressourcer og potentialer, så det faglige niveau udvikles og læringen sættes i et større perspektiv.

Potentialer for den enkelte elev


De elever der visiteres til Specialsko...