Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dansk-/matematiklærer til Specialskolen i Østofte

Job på Lolland og Falster

Ser du faglighed og læring i et større perspektiv? Ser du en vigtighed i og er god til at skabe relationer? Kan du ydermere arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag? Så er det lige dig vi står og mangler! Vi glæder os allerede til at modtage din ansøgning!

Lærer med linjefag i dansk eller matematik


Som lærer i specialskolen samarbejder du med pædagoger om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelte elev. Du kommer til at arbejde i teams, hvor I sammen er ansvarlige for, at styrke elevernes trivsel, læring og udvikling. Du skal have lyst til at undervise på flere niveauer og med øje for forskellige læringsstile.

Samarbejde


Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke kan skabe udvikling hos eleverne alene - Dette sker bedst i samarbejde mellem familie og skole.

På Specialskolens afdeling i Østofte er der ca. 45 skønne indskolings- og mellemtrinselever fordelt på seks grupper. Specialskolen ligger under folkeskoleloven og der undervises i alle fag, med fokus på dansk, matematik, engelsk og historie. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og med øje for læring i et større perspektiv.

De elever der visiteres til Specialskolen, er som oftest elever, der er udfordret fagligt, grundet emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder. Vi arbejder tæt sammen i teams, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægn...