Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog til Specialskolen i Østofte

Job på Lolland og Falster

Kan du lide at arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag? Elsker du at skabe gode relationer med en anerkendende tilgang? Så har vi jobbet til dig!

Dine arbejdsrammer


Som pædagog i specialskolen samarbejder du med lærerne om, at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelt elev. Du arbejder tæt sammen i teams af ca. 4-5 lærere/pædagoger, hvor I sammen er ansvarlige, for elevernes trivsel, læring og udvikling. Du er derfor typen, som har lyst til at medvirke i undervisningen, og have fokus på elevernes trivsel og udvikling i klasserummet og i hverdagen.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, for den positive udvikling hos eleverne sker bedst i et godt samarbejde familie og skole imellem.

På Specialskolens afdeling i Østofte er der ca. 43 indskolings og mellemtrins elever fordelt på 6 grupper. Specialskolen ligger under folkeskoleloven og der undervises i alle fag, med fokus på dansk, matematik, engelsk og historie.

De elever der visiteres til Specialskolen, er som oftest elever der er udfordret fagligt, grundet emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder. Vi arbejder tæt sammen i teams, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægningen, og udførelsen af elevernes læring og undervisning.

Vi arbejder ud fra individuelle elevplaner. Vi arbejder tæt sammen med PPR og øvrige ressource og myndighedspersoner, for at skabe de bedste mulige beting...