Job-zonen.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job i Storkøbenhavn

Freyas Kvarter 40-42 er et boligfællesskab under Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter bestående af 5 individuelle lejligheder med tilstødende fællesarealer.

Tilbuddet henvender sig til borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Det er borgere, hvor de psykiske og sociale vanskeligheder medfører begrænsninger i den enkelte borgers funktionsniveau i et sådant omfang, at der er behov for pædagogisk støtte. Behovet er som udgangspunkt varigt, men kan over tid variere i omfang. Målgruppen har behov for rammer med let adgang til pædagogisk støtte og vejledning for at klare hverdagen, og som giver mulighed for at opbygge sociale kompetencer. Den pædagogiske støtte kan være i form af individuel pædagogisk støtte og vejledning i borgerens bolig samt gruppevejledning og social træning i fællesrummet.

I dagligdagen kaldes huset FK 40-42. Huset ligger i Freyas Kvarter, hvor du også finder forskellige aktivitetstilbud, akuttilbud samt andre botilbud. Freyas Kvarter ligger centralt i nærheden af indkøbscenter, Hundige station, strand og rekreative områder.

Vi lægger vægt på at miljøet i FK 40-42 er hjemligt, og at samarbejdet mellem os er godt og bygger på vores 5 værdier - Respekt, etik, anerkendelse, livskvalitet og medbestemmelse.

Gennem en miljøterapeutiske tilgang, har vi har fokus på helheden i det miljø man befinder sig i. Der ligges herunder vægt på relationen mellem beboerne, mellem beboeren og omgivelserne og mellem beboe...