Job-zonen.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job i Storkøbenhavn

Vi tæller 25 medarbejdere og 95 børn i alderen 0-6 år. Vi styrker vores fællesskaber, med omsorg, tryghed, og udvikling. Vi samarbejder om kerneopgaven med fokus på fællesskabet, gode samspil og tætte relationer. Derfor er vi meget nysgerrige på dine relationelle kompetencer og hvordan du kan bidrage med at skabe en tryg og sammenhængende hverdag for børnene i Kernehuset.

Vores Kernehus rummer stor variation i læringsmiljøet både inde og på vores spændende legeplads. Vi arbejder med fleksibilitet og variation i aktiviteter knyttet til læreplanstemaerne. Vi er åbne over for dine ideer, dine interesser eller specifikke kvalifikationer, samt din tilgang i pædagogisk praksis. I vores læringsmiljø er børnene tilknyttet 2 børnehaver og vuggestuegrupper samt 1 storbørnsgruppe, med fast gennemgående personale.
Vi har en fokusgruppe for børn, som indgår i særligt sprogtilbud, som også har tilknytning til børnehavegrupperne. Måske er det lige dig vi gerne vil inddrage i den konkrete opgave i en børnegruppe, i sprogarbejdet og er nysgerrige på, hvordan vi kan komplementere hinanden i samarbejdet om børnenes sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Vi fokuserer på tidlig indsats og finder det naturligt, at arbejde tværfagligt, for at skabe de bedst mulige inkluderende rammer for børnene med et tæt og inddragende forældresamarbejde. I samarbejdet med PPR arbejder vi med kontinuitet, afdækker ressourcer for opgaveløsningen tæt på praksis, i sammenhænge ...