Job-zonen.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job i Storkøbenhavn

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Bostedet Vangeleddet i Greve Kommune, har gennemgået en sammenlægningsproces. Vi søger derfor en faglig koordinator til at understøtte den pædagogiske udvikling i alle dele af den nye organisation.

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Bostedet Vangeleddet indeholder en række forskellige tilbud, herunder botilbudslignende tilbud, § 85 og §82 støtte, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsesrettet aktivitetstilbud (BAT), støtte- og kontaktpersoner (SKP), sociale mentorer og en række uvisiterede tilbud.

Vi leder efter dig der kan:

  • Være koordinerende og understøttende i forhold til den faglige indsats på §85 og §104 indsatser – herunder varetagelse af controlling af den faglige dokumentation.
  • Sikre overblik og fokus i opgavevaretagelsen og sammenhængen mellem mål, metoder og faglige tilgange.
  • Give sparring til kollegaer i arbejdet med målsætning og dokumentation, herunder deltage i diverse sparrings- og supervisionssammenhænge.
  • Varetage tilbuddenes koordinering af opfølgningsmøder – herunder sikre udførelse og kvalitet i den forudgående dokumentation (opfølgningsskemaer/statusbeskrivelser o. lign)
  • Videreformidle vigtigheden af skriftlig dokumentation af pædagogiske observationer og tiltag gennem faglig sparring med kollegaer.
  • Facilitere interne møder samt varetage mindre intern undervisning af kollegaer.
  • Vare...