Job-zonen.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Job i Storkøbenhavn

Skattekisten er et stort integreret dagtilbud for børn fra 0-6 år, som er beliggende i Greve midt by. Vi er ca. 210 børn og 50 ansatte fordelt på 6 vuggestuegrupper, 5 børnehavegrupper og to storbørnsgrupper samt basisgrupperne med 6 børn fra ca. 3-6 år.

Der arbejdes i basisgrupperne meget struktureret og med en høj grad af forudsigelighed. Der laves individuelle handleplaner, som løbende justeres og tilpasses i samarbejde med vores PPR-team og familierne. Alle børnene i gruppen har brug for struktur, tydelighed, forberedelse, støtte til selvregulering og guidning i samspil med andre børn og voksne. Der arbejdes systematisk med forskellige aktiviteter, som støtter den sproglige, kognitive, personlige, fysiske og sociale udvikling. Vi har flere års erfaring med at arbejde med inklusion og tilpasser inklusionen ud fra det enkelte barns udvikling og behov.

Vores forventninger til dig som basisgruppepædagog:

  • Stærk i relationsarbejdet
  • Må gerne have stærke specialpædagogiske kompetencer
  • Villighed til at indgå i supervision og tværfagligt samarbejde
  • Kan rumme børnenes store følelsesmæssige udsving og trives i et struktureret miljø med mange gentagelser
  • Gerne kendskab til at arbejde med visuel struktur f.eks. Boardmaker, tegn til tale og andre specialpædagogiske redskaber
  • Tydelig og stærk kommunikativ bl.a. i forhold til det tætte forældresamarbejde
  • Gerne erfaring med at lave han...